Child pages
  • Topologia II - luentopäiväkirja

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Note

Numeroidut viittaukset alla kohdistuvat oppikirjan (Väisälä: Topologia II) 2. painokseen (2005). Kirjan 1. painoksen numerointi saattaa poiketa tästä hieman.

Viikko 14

Kompakti avaruus. Heine-Borelin lause. Kompaktius ja jatkuva kuvaus. Jonokompaktius. Kompaktiuden ja jonokompaktiuden ekvivalenssi metrisessä avaruudessa. Kirjan kohdat 15.1-15.7, 15.10-15.22, 15.26 ja 16.1-16.5.

Viikko 13

N1- ja N2-ominaisuus (jatkoa). Lindelöf-ominaisuus. Separoituvuus. Numeroituvuusaksiomien yhtäpitävyys metristyvässä avaruudessa. Kirjan kohdat 12.7-12.23.

...