Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

c Konferensort (NR)
Två konferensorter i direkt följd läggs i samma delfält med &-tecken emellan. Vid tre eller flera konferensorter i direkt följd anges endast den första orten, följd av etc. inmatas i ordningen #n ‡n (nummer), #d ‡d (år), #c ‡c (ort).

d Konferensår (R)
Hit även fördragsdatum. Se kommentar till #c till ‡c för ordningsföljd mellan konferensnummer, -år och -ort.

...

p Titel på del eller avsnitt av verk (R)

q Konferensnamn när #a ‡a innehåller namn på administrativ enhet (NR)

...

u Affiliering (NR)

x ISSN (NR)
Etutekstiä ISSN ei tallenneta MARC-tietueeseen; se voidaan muodostaa näyttöön.
Inledningstexten ISSN anges inte i MARC-posten

0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

3 Del av materialet som avses (NR)

4 Funktionskod (R).
Koden tas från en förteckning, se Marc 21 Funktions- och relationskoder

5 Institution för vilken fältet gäller (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

245 00 ‡a Technology and the environment : ‡b facing the future : developed from a Symposium on Non-waste Technology, Espoo, Finland, June 20-23, 1988 arranged by the Technical Research Centre of Finland / ‡c Allan Johansson, editor.
711 2# ‡a Symposium on Non-waste Technology ‡d (1988 : ‡c Espoo)

...