Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ks. ensimmäisen indikaattorin arvojen selitykset kentästä 110.,

Se beskrivningen för indikator 1 i fält 110 .

0 Namn inlett med inverterat personnamn

...