Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Första indikator (Ind. 1) Typ av namn

0 Namn Ks. ensimmäisen indikaattorin arvojen selitykset kentästä 110.

0 Namn inlett med inverterat personnamn

1 Namn 1 Namn på administrativ enhet. "Sverige" tilläggs för namn på underordnade svenska statliga organ i enlighet med reglerna i AACR 

2 Namn i rak följd

Andra indikator (Ind. 2) Ämnesordssystem/thesaurus

...

6 Répertoire de vedettes-matière/LAC (RVM)

7 System specificerat i #2‡2

Delfält

a Namn på konferens eller administrativ enhet (NR)
Kan även innehålla kvalifikatorer inom parentes.

c Konferensort (NR)
Två konferensorter i direkt följd läggs i samma delfält med &-tecken emellan. Vid tre eller flera konferensorter i direkt följd anges endast den första orten, följd av etc. Inmatas i ordningen #n ‡n (nummer), #d ‡d (år), #c ‡c (ort).

d Konferensår (R)
Hit även fördragsdatum. Se kommentar till #c till ‡c för ordningsföljd mellan konferensnummer, -år och -ort.

...

n Nummer på del eller avsnitt (inkl. konferensnummer) (R)
Se kommentar till #c till ‡c för ordningsföljd mellan konferensnummer, -år och -ort. Jfr även fält 130.

...

0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Kod för ämnesordssystem (NR)

Koodi otetaan listalta, ks. Subject Heading and Term Source Codes.

Koden tas från en förteckning, se Subject Heading and Term Source Codes.

3 Del av materialet som avses (NR)

4 Funktionskod (R)Koodi otetaan listalta, ks. MARC 21 Funktiokoodit.
Koden tas från en förteckning, se Marc 21 Funktions- och relationskoder.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

610 24 ‡a Kuninkaallinen Turun Akatemia.
610 24 ‡a Helsingin yliopisto ‡x historia.

...