Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Koden tas från en förteckning, se MARC 21 Funktiokoodit. Marc 21 Funktions- och relationskoder

6 Länkning (NR)

8 Länk- och sekvensnummer (R)

...