Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tekstimuotoinen huomautus kielistä, joita kuvailtavassa aineistossa käytetään. Huomautukseen voi sisältyä kuvaus aakkostosta, kirjoitusjärjestelmästä tai muusta symbolijärjestelmästä (esim. arabialaiset aakkoset, ACII, nuottikirjoitus, viivakoodi, logaritminen graafi). Koodimuotoiset tiedot kielistä tallennetaan kenttiin 008/35-37 (Kieli) ja/tai 041 (Kielikoodi).

Anmärkningstext om resursens språk. Till exempel en beskrivning av alfabet, skrivsystem eller annat symbolsystem (t.ex. arabiskt alfabet, ACII, notskrift, streckkod, logaritmisk graf). Språk anges i kodform i fält 008/35-37 (Språk) och/eller 041 (Språkkod).

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

...