Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

510 - Anmärkning - Citering och bevakning i referatorgan (R)

Lähdeviite kuvailun kohteesta julkaistuun bibliografiseen kuvaukseen, arvosteluun, abstraktiin tai indeksiin.

Källhänvisning till resursens bibliografiska beskrivning, recension, abstrakt eller index.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Täckningsgrad

Sisältääkö kenttä tiedon siitä, missä kohden tietolähteessä viitataan kuvailun kohteeseen. Jatkuvien julkaisujen tapauksessa indikaattorilla kuvataan julkaisua koskevan tiivistelmä/hakemisto-palvelun kattavuutta. Indikaattorin arvoa voidaan käyttää kuhunkin tapaukseen sopivan vakionäytön muodostamiseen.

Anger på vilken plats i informationskällan  resursen presenteras. För fortlöpande resurser anger indikatorn abstrakts- eller registerdatabasens täckningsgrad. Indikatorns värde kan i bägge fallen fallen användas för att skapa en lämplig standardfras

0 OkändTiivistelmä/hakemisto-palvelun kattavuus on määrittelemätön.

Täckningsgraden är odefinierad

1 Fullständig

Tiivistelmä/hakemisto-palvelu kattaa kaikki jatkuvan julkaisun artikkelit ja/tai kaikki numerot jokaisessa volyymissa.

Abstrakt/registerdatabasen täcker alla artiklar i en fortlöpande publikation och/eller alla nummer i varje volym.

2 SelektivTiivistelmä/hakemisto-palvelu kattaa jatkuvan julkaisun artikkeleita valikoivasti.

Abstrakt/registerdatabasen täcker en del av artiklarna i en fortlöpande resurs.

3 Referensens plats anges inte

...