Child pages
  • Sektoreiden kirjastojohtajien yhteiskokous 13.11.2012

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Osallistujat: Erikoiskirjastojen ja  korkeakoulukirjojen korkeakoulukirjastojen johtajat sekä yleisten kirjastojen neuvoston jäsenet

...