Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

037 - Förvärvskälla (R)

Tietoa tarvitaan kohteen tai sen jäljenteen tilaamisessa.

Information behövs vid för beställning av objekten resursen eller dess kopia.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

# Odefinierad

Delfält

a Lagernummer (NR)

Myös esim. jakajan ja julkaisijan numerot tallennetaan tähän kenttään.

Också t.ex. distributörens och utgivarens nummer lagras har lagrats i det här dethär fältet.

b Lagernummer/Förvärvskälla (NR)

...

n Anmärkning (R)

6 Länkning (NR)Ks. Kontrolliosakentät

8 Länk- och sekvensnummer (R)Ks. Kontrolliosakentät

Exempel

037 ## ‡a 001689 E ‡b Vienna Tourist Board

...