Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

035 - Unikt nummer i annat system (R)

Muu kontrollinumero kuin se, joka on kentässä 001 (Tietueen kontrollinumero), kentässä 010 (Library of Congress kontrollinumero) tai kentässä 016 (Kansallisbibliografian kontrollinumero).

Ett annat kontrollnummer än det som är angett i fält 001 (Postens kontrollnummer), fält 010 (LC-nummer) eller fält 016 (Postens kontrollnummer i nationalbibliografiskt systemNationalbibliografin).

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

# Odefinierad

Delfält

a Systemnummer (NR)

...

z Makulerat/ogiltigt systemnummer (R)

6 Länkning (NR)

Ks. Kontrolliosakentät

8 Länk- och sekvensnummer (R)Ks. Kontrolliosakentät

Exempel

035 ## ‡a (CaOTULAS)41063988

...