Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

a Registreringsnummer (NR)

Sex nummer högerjusterad med inledande nollor.

b Källa: Instans som tilldelat numret (NR)

6 Länkning (NR)

Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)

Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

032 ## ‡a 686310 ‡b USPS