Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Anger på vilken plats i informationskällan  resursen presenteras. För fortlöpande resurser anger indikatorn abstrakts- eller registerdatabasens täckningsgrad. Indikatorns värde kan i bägge fallen användas för att skapa en lämplig standardfras

...