Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Förklarande informationer som information om förlag eller bindningstyp anges inom parenteser efter giltigt nummer. Texten ISBN och bindestreck kan skapas på skärmenskärm.

c Anskaffningsvillkor (NR)
Hit även pris.

...

Förklarande informationer anges med parenteser efter makulerat eller ogiltigt ISBN. Texten ogiltig ISBN eller dylik och bindestreck kan skapas på skärmenskärm.

6 Länkning (NR)

Ks. Kontrolliosakentät

...