Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

007 - (O)

...

Multimedia

...

Om resursen är eller innehåller ett läromedelspaket eller annan kombinerad resurs skall fält 007 kunna komma ifråga för att koda fysiska bäraregenskaper för detta paket.

00 Bärartyp

o Paket Kombinerat material (Moniviestin) (Multimedia)

01 Särskild bärarbeteckning

...