Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Information som kan användas då man definierar copyright till resursenresursens copyrighthållare.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Sekretess

...