History | Staff & Course Pages (2011-2018)

Child pages
 • Ympäristötilastotiede, kevät 2012

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

...

Luento 1:
1.1 Ympäristötilastotieteen kehitys

 • ympäristöongelmien ja ympäristötilastomenetelmien kehitys
  1.2. Luonnonvaratilastotieteen metodit ja menetelmät
 • tilinpitomenetelmän toiminta, varantojen arviointi, materiaalivirtojen laskenta
  Luentomateriaali

Luento 2:
2.1. Ympäristötilastojen metodit ja menetelmät

 • luonnontilan ja ihmisen toiminnan vaikutusten mittaamismenetelmät, indikaattorit ja indeksit, tilinpitomenetelmän hyödyntäminen
  2.2 Tulevaisuuden kvantitatiivinen tutkimus
 • katsaus menetelmiin
  Luentomateriaali

Luento 3:
3.1 Ympäristötilastotieteen soveltaminen yrityksiin

 • yritysten ympäristö- ja vastuullisen toiminnan raporttien menetelmät
  3.2 Ympäristötilastotieteen menetelmiä
 • valtakunnan metsien inventoinnin menetelmät, teollisuuden ympäristönsuojelumenotilaston menetelmät, ilmastomuutoksen seurannan mentelmät
  Luentomateriaali

Luento 4:
4.1 Ympäristötilastot Suomessa

 • metodologinen ja teoreettinen perusta, historia, tilastojen laatijat, tilastojen kuvausalueet ja kehittäminen, käytännön tilastojen laskenta.
  4.2 Ympäristötilastotieteen menetelmien edut ja haitat sekä tulevat kehityssuunnat
 • tiedon hallinta ja tilastojen aggregointimenetelmät 
  Luentomateriaali

Harjoitukset (3 t)
Ke 2.5. klo 15-18 atk-luokka PSY K134 (Siltavuorenpenger) HUOM: Muuttunut sali
Materiaali

...