Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Alkuperäisen tai kopioiden säilytyspaikan nimi ja osoite, kun toista niistä säilytetään eri paikassa kuin kuvailtua aineistoa.

Behövs inte.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Original eller kopior

...

Koodi otetaan listalta, ks. MARC21 Maakoodit.

Koden tas från förteckningen se MARS21 Landkoder.

3 Del av materialet som avses (NR)

...