Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Används då följande termer finns i fält 300: grammofonskiva, äänisilmukkakasetti??, magnetband, ljudkassett, rulle,  ljudcylinder. (Fortsättningen onödig)

...

Innehåller blanktecken (#) eller utfyllnadstecken fyllnadstecken (|)

33 Litterär genre för i resursen ingående verk (= 006/16)

...