Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

007 - (O) Paket Kombinerat material (Moniviestin) (Multimedia)

Om resursen är eller innehåller ett läromedelspaket eller annan kombinerad resurs skall fält 007 kunna komma ifråga för att koda fysiska bäraregenskaper för detta paket.

...

o Paket Kombinerat material (Moniviestin) (Multimedia)

01 Särskild bärarbeteckning

...