Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

535 - Anmärkning - Ägare eller Hemvist för original eller kopia (R)

Alkuperäisen tai kopioiden säilytyspaikan nimi ja osoite, kun toista niistä säilytetään eri paikassa kuin kuvailtua aineistoa.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Original eller kopior

...