Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

777 - Länkfält - Utgiven tillsammans med (R)

Används för att länka mellan särkatalogiserat/de verk som är utgivet/na tillsammans (horisontellt samband). Kun tästä kentästä muodostetaan näyttö, vakionäyttötekstinä voi olla Kanssajulkaisu:.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Presentation

0 Visa anmärkning.

1 Visa inte anmärkning

Posten ska innehålla länkanmärkning i fält 580.

Andra indikator (Ind. 2) Kan styra standardfras

# "Utgiven tillsammans med: "

8 Ej preciserad. Relationen till den resurs som beskrivs i katalogposten specifceras i #i.

Delfält

a Huvuduppslag (NR)

b Upplaga (NR)

c Särskiljande tillägg (NR)
Kan användas för att särskilja i övrigt likalydande titlar.

d Utgivning (NR)

g Relaterade delar, placering i länkmålet (R)
h Fysisk beskrivning (NR)

i Relationsbeteckning/-fras (R)

k Serieuppgift (R)

m Mediespecifika uppgifter (NR)

n Anmärkning (R)

o Övrig objektidentifikation (R)

s Uniform titel (NR)

t Titel (NR)

w Länkmålets BibID (R)
x ISSN (NR)

y CODEN beteckning (NR)

z ISBN (R)

4 Relationskod (R)

Koodi, joka kuvaa kentissä 76X-78X kuvaillun kohteen ja kentissä 1XX/245 kuvaillun kohteen suhdetta.

6 Länkning (NR)

7 Kontrollkoder för länkmålet (NR)

Ks. osakentän ‡7 kuvaus kentästä 760.

/0 - Pääkirjauksen tyyppi

/1 - Nimen muoto

/2 - Tietueen tyyppi

/3 - Tietueen bibliografinen taso

8 Länk- och sekvensnummer (R)

Exempel

245 00 ‡a LC-uutiset / ‡c Ladie's Circle Suomi Finland.
777 0# ‡a Vipunen

245 00 ‡a Mythprint : ‡b the monthly bulletin of the Mythopoeic Society.
777 1# ‡t Mythlore ‡x 0146-9339