Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

c Bildformat som siffror (R)
Rörliga bildens bredd i förhållande till höjd angivet med siffror.

d Bildformat som term (R)
Rörliga bildens bredd i förhållande till höjd angivet som term.

...