Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

345 -

...

 Egenskaper för

...

rörliga bilder (R)

Teknisk specifikation om projicering i en filmresurs.Tekniska specifikationer relaterade till rörliga bilder

Då flera termer eller koder från samma lista ska anges, kan respektive term eller kod registreras i varsitt delfält ‡a av i samma fält. Termer och koder från olika listor redovisas anges i varsitt 345-fält.

Indikatorer

...

a Presentationsformat (R)

b Projiceringshastighet (R)

c Bildformat som siffror (R)
Rörliga bildens bredd i förhållande till höjd angivet med siffror.

d Bildformat som term (R)
Rörliga bildens bredd i förhållande till höjd angivet som term.

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

...

345 ## ‡a Cinerama ‡b 24 fps ‡2 rda

345 ##$c1,43:1 $dIMAX