Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Esim. selkokirjat, tietyn laitteen käyttäjille tarkoitetut ohjeet tai jonkin organisaation työntekijöille tarkoitettu sisäinen materiaali.

T.ex. lättlästa böcker, användarmanualer för olika apparater eller internt material avsett för en viss organisation

g Allmän
Används (i stället för #) särskilt vid skönlitterära resurser för att markera att någon av koderna a-e eller j ej är tillämplig.

...