Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Information som kan användas då man definierar upphovsrätt copyright till resursen.

Indikatorer

...

Voidaan käyttää termiä "määrittämätön", jos asiaa on tutkittu, mutta oikeudenomistajaa ei ole löydetty.

Termen "odefinierad" kan användas om saken undersökts, men ingen rättighetsägare identifieratscopyrighthållare kunnat identifieras

b Dödsdatum för personlig upphovsman i #a (NR)

...

Voidaan käyttää termiä "määrittämätön", jos asiaa on tutkittu, mutta oikeudenomistajaa ei ole löydetty.

Termen "odefinierad" kan användas om saken undersökts, men ingen rättighetsägare identifierats copyrighthållare kunnat identifieras

e Kontaktinformation till oopyrighthållare i #d (R)

...

Termen odefinierad kan användas om saken undersökts, men ingen rättighetsägare identifierats copyrighthållare kunnat identifieras

l Copyrightstatus (NR)

Määritetty tekijänoikeuden tila. Kerrotaan vain jos asia on aivan varma. Voidaan käyttää termiä "määrittämätön", jos asiaa on tutkittu, mutta tilaa ei ole voitu määrittää

Status för upphovsrättcopyright. Anges bara om fallet är helt säkertentydigt klart. Termen "odefinierad" kan användas om saken undersökts, men statusen nte status inte kunnat bestämmas

m Publikationsstatus (NR)
Om publikationen är publicerad eller opublicerad, eller om publikationsstatus är okänd.

...

Tekijänoikeustiedon lähde, joko luetteloinnin kohde tai muut lähteet.

Källa för upphovsrättsinformationenupphovsrättsinformation, antingen den katalogiserade resursen eller andra källor.

...

Till exempel ett URL eller ett URN, som anger åtkomst till elektroniska resursers tillgänglighet resurser i standardformstandardiserad form. Informationen kan också vara en detaljerad anmärkning som hänger samman med upphovsrättens status.

...