Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Voidaan käyttää termiä "määrittämätön", jos asiaa on tutkittu, mutta julkaisijaa ei ole löydetty.

Termen odefinierad kan användas om saken undersökts, men ingen rättighetsägare identifierats

l Copyrightstatus (NR)

Määritetty tekijänoikeuden tila. Kerrotaan vain jos asia on aivan varma. Voidaan käyttää termiä "määrittämätön", jos asiaa on tutkittu, mutta tilaa ei ole voitu määrittää

Status för upphovsrätt. Anges bara om fallet är helt säkert. Termen odefinierad kan användas om saken undersökts, men statusen nte kunnat bestämmas

m Publikationsstatus (NR)
Om publikationen är publicerad eller opublicerad, eller om publikationsstatus är okänd.

...

Tuottajan koodi tai nimi.

Producentens kod eller namn

r Land/jurisdiktion för copyright (NR)
Används endast om copyrightstatus (#l) angivits.

...

Tekijänoikeustiedon lähde, joko luetteloinnin kohde tai muut lähteet.

Källa för upphovsrättsinformationen, antingen den katalogiserade resursen eller andra källor.

u Uniform Resource Identifier (URI) (R)

Esim. URL tai URN, jotka ovat standardimuotoisia elektronisen aineiston saavutettavuustietoja. Tieto voi olla myös yksityiskohtainen huomautus, joka liittyy tekijänoikeuden tilaan.

Till exempel ett URL eller ett URN, som anger elektroniska resursers tillgänglighet i standardform. Informationen kan också vara en detaljerad anmärkning som hänger samman med upphovsrättens status.

3 Del av materialet som avses (NR)

...