Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen aineistoja

Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Käyttöoppaat / Руководство пользователя / User manual

Venäjänkielinen käyttöopas ELibraryRu-palveluun (Руководство пользователя): http://elibrary.ru/projects/subscription/manual_elibrary_for_user.pdf

Englanninkielinen käyttöopas ELibraryRu-palveluun (User manual): step_by_step_guide_ELibraryRu.pdf

...