Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Standarditunnus, jolle ei ole omaa kenttää kuten esim. ISBN-, ISSN- tai ISRN-tunnuksille. Tunnuksen lähde kerrotaan ensimmäisen indikaattorin avulla tai osakentässä ‡2 (Tunnuksen antajan koodi).

En stardardbeteckning (nummer/-kod) som inte har sitt eget fält, såsom t.ex. ISBN, ISSN- eller ISRN-beteckningar (-nummer/-koder). Beteckningens (Numrets/Kodens) källa anges med första indikator eller i delfält ‡2 (Typ av standardnummer eller -kod).

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av standardnummer eller -kod

...

Suomalaisia ISMN-tunnuksia jakaa Suomen ISBN-keskus.

Finländska ISMN-beteckningar tilldelar Finlands ISBN-central.

3 International Article Number (EAN)
13-ställig streckkod, som för böcker är identisk med bokens ISBN-13 fr.o.m. 2007-01-01. Suomessa järjestelmästä vastaa GS1 Finland Oy.

...

Koodi otetaan listalta, ks. Standard Identifier Source Codes.

Koden tas från listan, se Standard Identifier Source Codes.

6 Länkning (NR)

Ks. Kontrolliosakentät

Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)

Ks. Kontrolliosakentät

Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

024 0# ‡a FILNM9500119
ISRC-tunnus.

...