Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

111 - Huvuduppslag - Konferensnamn (NR)

Kokouksen tai kokoontumisen nimeä käytetään pääkirjauksena bibliografisessa tietueessa.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av namn

0 Namn inlett med inverterat personnamn.

1 Namn på administrativ enhet.

2 Namn i rak följd.

Andra indikator (Ind. 2) Odefinierad

# Odefinierad

Delfält

a Namn på konferens eller administrativ enhet

c Konferensort (NR)

d Konferensår (NR).
Se kommentar till #c för ordningsföljd mellan konferensnummer, -år och -ort.

e Underordnad enhet (R)

f Specificering: årtal för verk (NR)

g Övrig information (NR)

j Funktionsterm (R)

k Specificering i form av grupptitel (R)

l Verkets språk (NR).

n Nummer på del eller avsnitt (inkl. konferensnummer) (R)
Se kommentar till #c för ordningsföljd mellan konferensnummer, -år och -ort.

p Titel på del eller avsnitt av verk (R)

q Konferensnamn när #a innehåller namn på administrativ enhet (NR)

i AACR2-baserade fält

t Verktitel (NR)

u Affiliering (NR)

0 AuktID för sammanhörande auktoritetspost (R)

4 Funktionskod (R)

6 Länkning (NR)

8 Länk- och sekvensnummer (R)

Exempel

111 2# ‡a Paleobotaniikan jatkokoulutuspäivät ‡n (1 : ‡d 1990 : ‡c Mekrijärvi)
245 14 ‡a The first meeting of Finnish palaeobotanists : ‡b state of the art in Finland, May 2-4, 1990 = Paleobotaniikan jatkokoulutuspäivät Joensuun yliopiston Mekrijärven tutkimusasemalla 2.-4.5.1990 / ‡c Elisabeth Grönlund (toim., ed.)

111 2# ‡a Maailman rauhanvoimien kongressi ‡d (1973 : ‡c Moskova)
245 10 ‡a Maailman rauhanvoimien kongressi Moskova, 25-31.10.1973 : ‡b asiakirjat ja L. I. Brezhnevin puhe.

111 2# ‡a Chicago Linguistic Society ‡n (28 : ‡d 1992 : ‡c Chicago, Ill). ‡e Regional Meeting.
245 10 ‡a CLS 28 : ‡b papers from the 28th Regional Meeting of the Chicago Linguistic Society.

111 2# ‡a Symposium on the Underground Disposal of Radioactive Wastes ‡d (1979 : ‡c Otaniemi, Finland) ‡4 fnd
245 10 ‡a Underground disposal of radioactive wastes : ‡b proceedings of a Symposium on the Underground Disposal of Radioactive Wastes /‡cjointly organized by the International Atomic Energy Agency and the OEDC Nuclear Energy Agency and held at Otaniemi, Finland, 2-6 July 1979.

111 2# ‡a Expo '70 ‡c (Osaka, Japan)
245 10 ‡a Japan World Exposition, Osaka, 1970: official report.