Child pages
  • Geogebra, kevät 2012

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kurssikuvauksen voit lukea kurssiesitteestä.

Esitietovaatimukset

Kurssi ei edellytä erityisiä esitietoja. LaTeX- ja HTML-koodiston tuntemuksesta on apua. Osallistujien tarpeen mukaan myös näitä opiskellaan tarvittavassa määrin kurssin aikana.

...