Child pages
  • Matematiikka ja koulumatematiikka, kevät 2012

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Matematiikka ja koulumatematiikka, kevät 2012

Luennoitsija

Jukka Mäkinen (etu.suku@helsinki.fi)

Laajuus

4 op.

Tyyppi

Käy sekä aineopintoihin että aineeopettajan syventäviin opintoihin.

Esitietovaatimukset

Ei erityisiä esitietovaatimuksia.

Luentoajat

Periodi IV
ma 12-14 B120
ke 10-12 C122

Sisältö

Kurssilla käsitellään koulumatematiikan, enimmäkseen lukion pitkän matematiikan, sisältöjä. Erityisesti pohditaan, kuinka koulussa tulisi käsitellä oppimääriin sisältyviä syvällisempiä käsitteitä, joiden täsmällinen käsittely ei ole mahdollista.

Kurssiin sisältyy sekä luentomuotoista opetusta että yksin tai ryhmissä tehtäviä harjoituksia.

Ilmoittaudu

Unohditko ilmoittautua? Mitä tehdä.

Laskuharjoitukset