Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen aineistoja

Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Palvelussa on paljon venäläisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten julkaisuja ilmaisina kokoteksteinä (pdf-ikoni, jossa on vihreä "vyö" päällä). Tiettyjen lehtien artikkeleihin pääsy edellyttää sopimusta. Slavica on hankkinut vuosikerrat 2011-2012 kymmenestä kielitieteen ja kirjallisuuden lehdestä. Slavican hankkima lehtilista näkyy ElibraryRu-palvelun pääsivun oikeassa alakulmassa (alla kuva): klikkaa kohdasta Список журналов (alla kuva): .
Image Added

Tähän on tulossa tiivistelmä käyttösäännöistä..

...