Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kansallisen ISBN-keskuksen julkaisulle antama tunnus. Ks. Suomen ISBN-keskus. Kenttään voi sisältyä saatavuustietoja ja peruttu tai virheellinen ISBN-tunnus. Muut kuvailun kohteeseen liittyvät ISBN-tunnukset voidaan haluttaessa merkitä, jolloin kenttää toistetaan (esim. sidotun ja nidotun laitoksen tunnukset erikseen, koko teoksen tai teoksen osan tunnukset erikseen).

Nummer som nationellt ISBN-central har gett publikation. Se Finlands ISBN-central. I fältet kan ingå anskaffningsvilkor och makulerat eller ogiltigt ISBN. Andra ISBN som hör samman med beskrivningsobjektet kan upptecknas, då fältet upprepas (t.ex. inbunden och häftad upplagans nummer separata, hela verkets och ett del av verkets nummer separata).

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Odefinierad

...

6 Länkning (NR)

Ks. Kontrolliosakentät

Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)

Ks. Kontrolliosakentät

Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

020 ## ‡a 951-861-386-9 (sid.) ‡z 951-861-384-2 (virh.)

...