History | Staff & Course Pages (2011-2018)

Child pages
  • Sosiaalitutkimuksen tilastolliset menetelmät, kevät 2012

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

...

Luentojaksojen pääotsikot, ajankohdat ja luennoitsijat ilmenevät seuraavasta. Niiden yhteyteen tulee saataville luentomateriaalia ja mahdollisia oheismateriaaleja. Luentojaksojen sisällöt on kuvattu erillisessä esitteessä, joka on julkaistu 21.12.2011.

1. Tilastotiede ja yhteiskunta

2. Surveymetodiikkaa aineiston keruusta sen puhdistamiseen

3. Otanta-asetelmat ja tilastollinen analyysi

4. Kyselytutkimusaineistojen tiivistäminen ja visualisointi

5. Varianssianalyysi ja ei-parametriset menetelmät

6. Regressioanalyysi ja trendimäisten muuttujien muunnokset

Kurssikoe ja palautetilaisuus

...

Tarkempia tietoja kirjoista löytyy luentojaksojen kuvauksista (pdf, 3 sivua).

1. Tilastotiede ja yhteiskunta

2. Surveymetodiikkaa aineiston keruusta sen puhdistamiseen

3. Otanta-asetelmat ja tilastollinen analyysi

4. Kyselytutkimusaineistojen tiivistäminen ja visualisointi

5. Varianssianalyysi ja ei-parametriset menetelmät

6. Regressioanalyysi ja trendimäisten muuttujien muunnokset