Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

591 -

...

Biblioteksspecifik anmärkning

...

Används för olika ändamål i olika databaser

...

.

I Voyager-databaserna: Utgivningskatalog (NR)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

...

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfälta Vastuualuekoodi/laitostunnus (T)

a Kod för ansvarsområde/institutions-ID (R)b Julkaisun tekijä(t) (T)

b Publikationens upphovsman (män) (R)c Projektitunnus/-tunnukset (T)

c Projekt-ID (R)

d AMKOTA- tai KOTA-luokitus (T)d AMKOTA- eller KOTA-klassifikation (R)e Impact-arvo (T)

e Impact-värde (R)f Koulutusala (T)

f Utbildningsområde (R)g Henkilökuntakoodi (T)

g Personalkod (R)

h Yleinen huomautus (T)h Allmän anmärkning (R)i Tieteenalaluokitus (T)

i Vetenskapsklassifikation (R)

j Julkaisuluetteloviite (T)j Hänvisning till utgivningskatalog (R)

k Reference of publication list (T)m Open access -koodi (TR)

m Open access-kod (R)