Child pages
  • Matematiikan historia, kevät 2012

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

...

Kurssi suoritetaan erilliskokeella yleistenteissä. Tenttipäiviä keväällä 2012 ovat 6.3.2012 ja 10.5.2012. Ilmoittautuminen kuten yleistentteihin muutenkin.

  • Kokeeseen osallistuvan odotetaan perehtyvän oheiseen materiaaliin tai muuten hankkivan vastaavat tiedot.
  • Kokeessa olisi osattava myös esitettyjä tuloksia ja niille mahdollisesti annettuja todistuksia!

Kirjallisuus

Matti Lehtisen matematiikan historian luennot (pdf, n. 1020 kt / 144 sivua / 18.1.2012).
Matti Lehtisen matematiikan historian luennot keväällä 2012 (pdf, n. 1037 kt, 145 sivua / 2.5.2012) MUUTAMA MUUTOS EDELL. VERSIOON
Matti Lehtisen tarkennuksia luentoihin (kuvia ym.) http://cc.oulu.fi/~matlehti/kuvat/index.html (linkki lisätty 2.5.2012)

...