Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0
Kokous 1

Aika: 21.11.2011
Paikka: Tilastokirjasto

Läsnä:
Tiina Jounio (Oulun yliopiston kirjasto)
Tiina Tuomaala (Tilastokirjasto)
Ari Ahlqvist (Kansalliskirjasto / Tietojärjestelmät)
Leena Salminen (Kansalliskirjasto / Lisensiointi)
Leena Kinnunen (Rovaniemen kaupunginkirjasto)
Marja Hirn (Helsingin yliopiston kirjasto)

1. Esittäytyminen

Työryhmän jäsenet esittäytyivät.

2. Kirjastoverkkopäivien työryhmän tulokset

Ari Ahlqvist kertoi kirjastoverkkopäivien työryhmän 1.4 Kausijulkaisut ja tietokannat työskentelystä ja tuloksista.

3. Toiminta-arkkitehtuuri

Keskusteltiin ryhmän toimeksiannosta ja ryhdyttiin luonnostelemaan toiminta-arkkitehtuuria. Päätettiin, että keskitytään aluksi tavoitteisiin ja tavoitetilan kuvaukseen. Sovittiin, että jokainen voi täyttää taulukkoa ja muokataan sitä seuraavassa kokouksessa.

4. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 15.12.2011 klo 9.00 Kirjastoverkkopalveluiden tiloissa Teollisuuskadulla, kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä. Ari Ahlqvist lähettää tarkemman tiedon paikasta.