Child pages
  • Palvelut - 1 Hankintaehdotus

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

...

#

Palvelu

Korvaa (osin tai kokonaan) nykyisen palvelun

Tukee tavoitetta

Kuvaus

Vastuu (rooli)

Sidosryhmät

Prioriteetti (0/5 - 5/5)

Muuta

1

Hankintaehdotuksen syöttäminen järjestelmään

1 , 2

1, 2

Kaikki hankintaehdotukset suoraan järjestelmään kaikilta alustoilta - näkyviin kirjaston määrittelemille käyttäjäryhmille. Käyttäjille mahdollisuus kommentoida/kannattaa ehdotuksia, tulokset esim. käyttäjäroolien mukaan.

2

1,2

5

 

2

Välittäjien tilausjärjestelmien hyödyntäminen

1

 

Virkailija poimii tiettyjen (kilpailutettujen) välittäjien tilausjärjestelmistä hankintaehdotuksia suoraan hankintajärjestelmään.

Välittäjän tilausjärjestelmään on kirjastolle rakennettu hankintaprofiili, jonka perusteella välittäjä toimittaa profiiliin sopivat uutuudet.

Asiakas poimii tiettyjen kilpailutettujen välittäjien tilausjärjestelmistä hankintaehdotuksia ostoskoreiksi, jotka virkaijoille käsiteltäviksi ja hankintajärjestelmään siirrettäviksi.

2

1,2

5

 

3

Tietämyskantojen hyödyntäminen

1

 

Virkailija tekee hakuja  tietämuskantoihin esim. verkkokirjakauppoihin ja  poimii sieltä metatietoja (MARC, DC, .ONYX, ..) suoraan hankintajärjestelmään

Asiakas tekee hakuja tiettyihin tarjottuihin tietämuskantoihin ja ehdottaa aineistoa hankittavaksi. Aineiston metatiedot (MARC, DC, ONYX...) siirtyvät suoraan hankintajärjestelmään.

Tietojen siirto eri järjestelmien välillä tapahtuu täysin automaattisesti.

2

1,2

5

 

4

Kehysorganisaation tietojärjestelmien hyödyntäminen. Esim. kurssikirjojen tai projektikirjallisuuden siirto yliopiston/AMK:n järjestelmistä.

1

 

Tieto tarvittavasta aineistosta suoraan hankintajärjestelmään. Jos tarvittavaa aineistoa ei löydy kirjaston kokoelmista, tekee järjestelmä hankintaehdotuksen. Kirjastojärjestelmän metatiedoista yhteys opintovaatimuksiin ja opintovaatimuksista yhteys kirjastojärjestelmän metatietoihin.

2

1,2

4

 

5

Hankittavan aineiston metatietojen tallennus itse.

1

 

Jos hankittavan aineiston metatietoja ei hankintahetkellä ole saatavina muista järjestelmistä, virkailija syöttää ne itse. Syötössä käytetään apuna järjestelmään määriteltyjä tallennuspohjia. Tiedot voidaan myöhemmin päivittää muista järjestelmistä saaduilla tiedoilla.

 

 

 

 

6

Valintalistan käyttö

3

2

Tilauksen tekijä valitsee tilattavan aineiston toimittajan valintalistalta. Valintajakson päättyessä tilausten tiedot siirtyvät suoraan toimittajan järjestelmään ja kirjaston järjestelmään siirtyvät ennakkotietueet tilattavasta aineistosta. Aineiston saapuessa kirjastoon saadaan täydelliset tietueet suoraan järjestelmään.

2

2

5

 

7

Hankintaehdotusten tallentuminen

 

 

Kaikki hankintaehdotukset ja niiden käsittely tallentuvat hankintajärjestelmään riippumatta siitä, johtaako hankintaehdotus tilaukseen.

 

 

 

 

8

Lisäkappaleiden tilaaminen

 

 

Järjestelmä osaa ehdottaa lisäkappaleiden tilaamista, kun määrätyt ehdot täyttyvät, jolloin virkailijan tarvitsee vain hyväksyä tilaus. PDA= Patron driven acquisition