Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

ISIL (International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations) -systemet är att koordinera och befrämja användandet av standardkoder för att identifiera bibliotek och likartade organisationer entydigt och på ett maskinlärbart sätt. För utdelning av ISIL-koder ansvarar nationella organ. I Finland är detta organ Nationalbiblioteket. Se mera om ISIL:http://www.nationalbiblioteket.fi/bibliotek/standard/isil.html ISIL-tunnus.

Library of Congress underhåller förteckningen MARC Code List for Organizations.

...