Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Landkoder i MARC 21: alfabetiskt sorterade efter kod
Landkoder i MARC 21: alfabetiskt sorterade efter svensk benämning

Inledning och anvisningar

Koder för länder och autonoma områden består av två- eller treställiga bokstavskoder, enligt Library of Congress MARC Code List for Countries.

...

Koderna kan även användas i följande fält/delfält:

Bibliografiskt format

008/15-17 (utgivningsland/-plats)

...

Se även förteckningen från Library of Congress, MARC Code List for Countries

Auktoritetsformat

043 (Kod för nationalitet/verksamhetsområde)

Beståndsformat

843‡7/9-11 (Lokal anmärkning: reproduktion: utgivningsland)

...