Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Koderna har sorterats enligt kodsekvens (Språkkoder enligt kodsekvens) och enligt namnsekvens (svensk benämning, Språkkoder enligt namnsekvens). Se även specialkoder.

Koderna kan även användas i följande fält/delfält:

...