Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Fileringsindikator används i MARC21 MARC 21 för att specificera det antal inledande tecken 0-9 st.) som skall uteslutas vid filering av sökelement och titlar. Indikatorn är definierad som ind. 2 (eller i vissa fall ind. 1) i följande fält:

...

Ind. 2: 222, 240, 242, 243, 245, 440, 830, 830

Auktoritetsformatet

Ind. 2: 130, 430, 530

Indikatorvärde 0 innebär att fileringen skall starta med fältets första alfanumeriska tecken. Fileringsvärde "0" skall användas även i de fall första filerande alfanumeriska tecken endast föregås av klammer, citattecken eller annat specialtecken.

Indikatorvärde 1-9 innebär att fältet inleds med alfanumeriska tecken som skall uteslutas vid filering. Värde skall sättas till det antal tecken som föregår fileringsstart. Typfall utgör inledande bestämda och obestämda artiklar (t.ex. En, A, Le, Les, The, Der), se Library of Congress, Appendix F - Initial Definite and Indefinite Articles.

Indikatorvärde skall motsvara samtliga tecken/positioner som föregår fileringsstart; i den bortfilerade delen ingående blank- och specialtecken (t.ex. apostrof, bindestreck) skall således medräknas. Diakrit räknas som eget tecken.

Exempel (i fileringsordning)

245 10‡aSuomalainen 10 ‡a Suomalainen hevonen

245 1010 ‡a "Erotikk og galskap"

245 13‡aEn 13 ‡a En historisk sommar

245 12‡aL12 ‡a L'homme dans la paysage

245 1010 ‡a -in real time

245 1010 ‡a¿Quiénes gobiernan América latina?

245 1515 ‡a "Den samiska samlingen" på statens historiska museum (SHM)

245 14‡aThe 14 ‡a The stranger from paradise