Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Marc 21 Funktions- och relationskoder

Funktions- och relationskoder - alfabetiskt efter kod
 Funktions- och relationskoder - alfabetiskt efter funktion

Inledning

Funktions- och relationskoder består av treställiga bokstavskoder, enligt Library of Congress MARC Code List for Relators. I denna lista ingår de finska funktionskoder som ofta används i Finland.

...

Koderna kan användas i följande fält/delfält:

Bibliografisk format

100‡4 (Huvuduppslag - Personnamn: funktionskod)

...

811‡4 (Seriebiuppslag under konferensnamn: funktionskod)

Tillämpningsanvisningar för funktionskoder

1. I fält 1XX används funktionskod enbart i de fall då upphovsman inte är lika med textförfattare ("aut"). Funktionskod används således för att tydliggöra kompositör, illustratör, konstnär etc. som primär upphovsman.

...