Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Kontroll- och länkdelfält

Beskrivning av de fem kontrollfält med vilkas hjälp fälten länkas till en bestämd organisation eller till andra fält. Kontrolldelfälten finns främst i (w, 0, 5) eller i nästan alla (6 och 8) formatfält i den bibliografiska posten. De beskrivs därför alla i denna bilaga. Delfälten beskrivs ockås också i motsvarande förteckningar över delfälten och de är också länkade hit.

w

...

Postens kontrollnummer

Före denna ett MARC-kod s kontrollnummer i parentes, se Organisationer.

800  1# ‡a Negt, Oskar ‡t Schriften ‡vBD. 2 ‡w (DE-101b)967682460     

0

...

Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer

Före denna ett MARC-kods kontrollnummer i parentes eller standard (t.ex. International Standard Name Identifier, ISNI), se Organisationer och Standard Identifier Source Codes . ”(Uri)” i parentes är onödig med standarden och den får ej tillsättas om standarden är i form av HTTP URI.

Delfält 0 används för att registrera URIs som representerar objekt i RDF-tripletten.

100 1# ‡a Bach, Johann Sebastian. ‡4 aut ‡0 (DE-101c)310008891

100 1# ‡a Trollope, Anthony, ‡d 1815-1882. ‡0 (isni)1234567899999799

710 2# ‡a California Poets in the Schools (Project),‡e issuing body, ‡e publisher.‡0 http://id.loc.gov/authorities/names/n85319780

‡1 Real World Object URI

Subfield $1 contains a URI that identifies an entity, sometimes referred to as a Thing, a Real World Object or RWO, whether actual or conceptual. When dereferenced, the URI points to a description of that entity. A URI that identifies a name or label for an entity is contained in $0.

100 1# ‡a Obama, Michelle, ‡d 1964- ‡0 http://id.loc.gov/authorities/names/n200805475 ‡1 http://viaf.org/viaf/81404344

100 0# ‡a Santa Claus ‡0 http://id.loc.gov/authorities/names/no2015039717 ‡1 http://dbpedia.org/resource/Santa_Claus

700 1# ‡a Jemison, Mae, ‡d 1965- ‡0 http://id.loc.gov/authorities/names/n95004729 ‡1 http://id.loc.gov/rwo/agents/n95004729

5 Institution för vilken fältet gäller

Fältens uppgifter passar antingen in eller inte i beskrivningen, men den/de har betydelse för organisationen. Som kod för organisationen används ISIL, se Organisationer.

500 ## ‡a From the papers of the Chase family. ‡5 DL

...

Delfält ‡6 i "normalfält" innehåller i allmänhet ingen ytterligare information. I fält 880 följs länkfälts- och skevensnummeruppgiften däremot av skriftartskod och vid behov även en kod för höger-till-vänster-orientering (alltså enligt skriftarten i 880 ).unmigrated-wiki-markup

100 1# *‡6 880-01* ‡a \ [Huvuduppslag person latinska tecken\]
880 1# *‡6 100-01/(N* ‡a \ [Huvuduppslag person kyrilliska tecken\]unmigrated-wiki-markup

245 10 *‡6 880-03* ‡a Sosei to kako : ‡b Nihon Sosei Kako Gakkai shi.
880 10 *‡6 245-03/$1* ‡a \ [Huvuduppslag japanska tecken\] : ‡b \ [Övrig titelinformation japanska tecken\].unmigrated-wiki-markup

100 1# *‡6 880-01* ‡a \ [Huvuduppslag person kinesiska tecken\].
880 1# *‡6 100-01/(B* ‡a Shen, Wei-pin.

Skriftartskod

I fält 880 skall sekvensnumret i tillämpliga fall följas av snedstreck (/) och tvåställig skriftartskod.

...

(2 : hebreiska

(S : grekiskaunmigrated-wiki-markup

880 1# ‡6 100-01/*(N* ‡a \ [Huvuduppslag person kyrilliska\]

Är flera skriftarter representerade i ett och samma 880-fält skall koden avse skriftart som förekommer först i fältet. För andra skriftarter än de som nämns ovan kan koden uteslutas. Då informationen är registrerad med en höger-till-vänster-orienterad skriftart (t.ex. arabiska eller hebreiska) tillägges ett snedstreck (/) och koden r i fält 880. Icke-latinska tecken i fält 880 registreras lämpligen med någon form av virtuellt tangentbord eller annat teckenstöd.

...

Skriv in i katalogiseringsmodulen arabiska tecknen i sin logiska ordning från vänster till höger.unmigrated-wiki-markup

110 2# ‡6 880-01 ‡a \ [Huvuduppslag institutionsnamn latinska tecken\]
880 2# ‡6 110-01/(2/*r* ‡a \ [Huvuduppslag institutionsnamn arabiska tecken, länkad med korresponderande "normalfält"\]

8 Länk- och sekvensnummer

...

‡8 är alltid upprepningsbart (R) då det förekommer i det bibliografiska formatet och auktoritetsformatet,I beståndsformatet är ‡8 icke-upprepningsbart (NR) vid förekomst i fälten 852, 853-855, 863-865 och 876-878; däremot kan delfältet upprepas i samtliga andra förekommande beståndspostfält.

I beståndsformatet är ‡8 icke-upprepningsbart (NR) vid förekomst i fälten 852, 853-855, 863-865 och 876-878; däremot kan delfältet upprepas i samtliga andra förekommande beståndspostfält.

...

Följande koder är definierade:

a : - Åtgärd (bibliografiska formatet och beståndsformatet)
Används t.ex. för att länka samman ett eller flera fält 583 (åtgärd) med sitt/sina sammanhörande 541/561.

...

583 ## ‡81.5\a ‡a Processed level 2 ‡b 90.160 ‡c 19901218 ‡k mc/dmj

c : - Integrerad del (bibliografiska formatet)
Används i samlingsposter eller andra poster som innehåller fält för identifierbara integrerade delar, t.ex. lokalsignum, ämnesord, författare, deltitlar som endast avser del av en samlingspost eller ett flerbandsverk katalogiserat enligt enpostmodellen.unmigrated-wiki-markup

245 10 ‡a Brevard Music Center ‡n Program #24 ‡h \ [sound recording\].unmigrated-wiki-markup

505 0# ‡a From my window / Siegmeister (world premiere) - Don Giovanni. Il mio tesorof \ [i.e. tesoro\] / Mozart - Martha. M'appari / Flotow - Turandot. Nessun dorma / Puccini - Pines of Rome / Respighi.

650 #0 ‡81\c ‡a Suites (Orchestra), Arranged.

...

700 12 ‡85\c ‡a Respighi, Ottorino ‡d1879-1936. ‡t Pini di Roma.

p - Metadataproveniens
r : Används i posten för att länka ett fält till ett annat fält som innehåller information om metadataproveniens i det länkade fältet.

082 04 ‡81\p ‡a 004 ‡222/ger ‡q DE-101

883 0# ‡81\p ‡a parallelrecordcopy ‡d 20120101 ‡x 20141231 ‡q NO-OsNB

r - Reproduktion (bibliografiska formatet)
Används  i bibliografiska poster avseende t.ex. reproducerade e-resurser och mikroformer för att identifiera de fält som enbart avser reproduktionen (007, 245‡h, 533 etc.). Övriga fält är då identiska med post för originalmanifestationen.unmigrated-wiki-markup

007 \ [mikroform\]unmigrated-wiki-markup

008/23 a \ [mikroform\]

245 04 ‡a The New-York mirror, and ladies' literary gazette.

...

830 #0 ‡8 4\r ‡a American periodical series, 1800-1850; ‡v 164-165, 785.

u - generell länkning, typ odefinierad
Används när exakta länktyper inte är tillämpliga. Koden ”u” kan användas som normalvärde, om man inte har information om länkens samband.x :

082 04 81\u ‡a 779.994346228092 ‡qDE-101 ‡ 222/ger

085 ## 81\u ‡b 779

085 ## 81\u ‡s 704.949

085 ## 81\u ‡s 943

085 ## 81\u ‡z 1 ‡s 092

085 ## 81\u ‡z 2 ‡s 4346228

245 10 ‡a -Der- Bodensee ‡b= Lake Constance ‡c Holger Spierling ; mit Texten von Iris Lemanczyk ; Übersetzung: Global-Text, Heidelberg, Timothy Gilfoid

x - Sekvensnumrering (bibliografiska formatet och beståndsformatet)
Används för att framhäva ordningsföljden mellan sammanlänkade fält, exempelvis då ett långt fält delats upp i flera. Kod x skall föregås av sekvensnummer. 

...