Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

b Svartvit
Filer avsedd att produceras i svartvitt. Rena textfiler utan färgillustrationer får denna kod.

c Flera färger

g Gråskala
Filer producera i varierande gråskalor.

...

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

04 Mått

Kan avser bäraren eller dess behållares storlek. Endast de vanligaste storlekarna anges med särskild kod, övriga kodas z (annan).

...

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

05 Ljud

Tuottaako elektroninen aineisto ääntä.

# Inget ljud

a Resursen innehåller ljud eller avser att alstra ljud

...

06-08 Bit-djup i bildfiler

Bit-djupet bestäms av det antal bits som behövs för att definiera varje pixel i en bild.

...

||| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

09 Filformat

Sisältääkö elektroninen aineisto yhden vai useampia tiedostomuotoja.

a Ett genomgående filformat

...

| Vid katalogiseringen har denna kodning ej beaktats

10 Kvalitetstest

Avser förekomsten av testbilder och/eller referenstoner.

...

m Blandade tekniker

n Ej tillämplig

u Okänd komprimeringsstatus

...