Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 5.3


Sähköpostilista

Työryhmän jäsenet tavoittaa sähköpostiosoitteesta kk-ukj7 (ät) helsinki.fi .

Työryhmän kokoonpano

Nimi (organisaatio)

Kirjastosektori

Haavisto Tuula (Tampereen kaupunginkirjasto)

Yleisten kirjastojen neuvosto

Jauhiainen Annu (Kansalliskirjasto)

Kansalliskirjasto

Luokkanen Sinikka (HAMK)

pj, AMKIT-konsortio

Palonen Vuokko (Tritonia)

Linnea2-konsortio, SYN

Vainikka Eila (Suomen kuntaliito)

Erikoiskirjastojen neuvosto

Section
Column
width50%
Kokousasiakirjat
Page Tree
root@self
sortnatural
Column
width50%
 Liiteaineistoja yms.