Child pages
  • 940 - Hänvisning - titel -- finländskt fält (R)

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Andra indikator (Ind. 2)

0-9 Antal icke-filerade tecken

Delfält

a Titel (NR)

b Hänvisningens objekt i klartext (NR)

...