Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

856 - Elektronisk adress och åtkomst (URI) (R)

Delfält som inte längre är i bruk (21.4.2021):

‡b Åtkomstnummer (R)
Hit t.ex. IP- eller telefonnummer.

‡h Processor (request) (NR)
Hit normalt den del som föregår @ i en värd-/nätverksadress.

‡i Instruktion (R)

‡j Bits per sekund (NR)

‡k Lösenord (NR)

‡l Inloggningssekvens (NR)

‡m Kontaktadress för assistans (R)

‡n Värddatorns placering (NR)

‡r Inställningar (NR)

‡t Terminalemulering (R)

Datan ur dem kommer att försvinna och bör om möjligt flyttas till andra fält (t.ex. istället för IP-adresser noterar man serverns Internet-namn).

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Åtkomstmetod

...

Delfält

a Värddator (namn) (R)

b Åtkomstnummer (R)
Hit t.ex. IP- eller telefonnummer.

c Kompression (R)
Kan även användas för uppgift om vilket program som krävs för att packa upp en komprimerad fil.

d Sökväg (R)

f Elektroniskt namn (R)

h Processor (request) (NR)
Hit normalt den del som föregår @ i en värd-/nätverksadress.

i Instruktion (R)j Bits per sekund (NR)

k Lösenord (NR)

l Inloggningssekvens (NR)

m Kontaktadress för assistans (R)

n Värddatorns placering (NR)

o Operativsystem (NR)

p Port (NR)

q Elektronisk formattyp (NR)
T.ex.: text/html, ASCII, JPEGr Inställningar (NR)

s Filstorlek (R)t Terminalemulering (R)

u Uniform Resource Identifier (URI) (R)
URN (Uniform Resource Name), DOI (Digital Object Identifier), eller annan beständig länksyntax, rekommenderas när så är tillämpligt. I andra hand, använd URL (Uniform Resource Locator)

...