Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

a Bibliotekssigel (R)
ISIL-beteckningen används som organisationskod, se Organisationer.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

...