Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Används för att länka mellan särkatalogiserat/de verk som är utgivet/na tillsammans (horisontellt samband). Kun tästä kentästä muodostetaan näyttö, vakionäyttötekstinä voi olla Kanssajulkaisu:. 

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Presentation

0 Visa anmärkning.

1 Visa inte anmärkning
Posten ska innehålla länkanmärkning i fält 580.

Andra indikator (Ind. 2) Kan styra standardfras

# "Utgiven tillsammans med: "

8 Ej preciserad . / Relationen till den resurs som beskrivs i katalogposten specifceras i #i.i ‡i

Delfält

a Huvuduppslag (NR)

...

g Relaterade delar, placering i länkmålet (R)

h Fysisk beskrivning (NR)

...

o Övrig objektidentifikation (R)

r Rapportnummer (R)

s Uniform titel (NR)

t Titel (NR)w Länkmålets BibID

u ISRN eller annat standardnummer för tekniska rapporter (NR)

w Postens kontrollnummer (R)
Länkmålets BibID

x ISSN (NR)

y CODEN beteckning (NR)

z ISBN (R)

4 Relationskod Relation (R)
Koodi, joka kuvaa kentissä Kod som anger relation mellan resursen som beskrivs i fälten 76X - 78X kuvaillun kohteen ja kentissä och resuren i fälten 1XX/245 kuvaillun kohteen suhdetta.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

7 Kontrollkoder för länkmålet (NR)
Ks. osakentän ‡7 kuvaus kentästä Se beskrivning av delfält ‡7 i fält 760.
/0 - Pääkirjauksen tyyppiTyp av huvuduppslag
/1 - Nimen muotoNamnform
/2 - Tietueen tyyppiKatalogposttyp
/3 - Tietueen bibliografinen tasoKatalogpostens bibliografiska nivå

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

245 00 ‡a LC-uutiset / ‡c Ladie's Circle Suomi Finland.
777 0# ‡a Vipunen

245 00 ‡a Mythprint : ‡b the monthly bulletin of the Mythopoeic Society.
777 1# ‡t Mythlore ‡x 0146-9339

245 00 ‡a Parnass : ‡b de litterära sällskapens tidskrift om skönlitterära klassiker.
777 1# ‡t Allt om böcker ‡x 0280-2260